KCR: Date Forecaster v 1.0

Zadanie: dotrzeć do klienta innymi kanałami

Aplikacja mobilna

Przeanalizowaliśmy problem i zasugerowaliśmy wykorzystać sieć, która pozwala na bezpośrednie dotarcie do osób zainteresowanych obszarami działalności firmy KCR. Taką siecią jest App Store. Ustaliliśmy też, jakie obszary zastosowania aplikacji mobilnych w kategorii "Medical" nie zostały jeszcze zagospodarowane. Wspólnie z klientem poszukaliśmy narzędzi stosowanych w ich specjalistycznej dziedzinie - badaniach klinicznych. Jednym z nich jest specjalne kartonowe kółko, które pozwala uczestnikom badań obliczać termin następnej wizyty.

Kartonowe kółko postanowiliśmy zastąpić aplikacją mobilną, która nie tylko wyliczy, ale również zapisze i przypomni o terminach następnych wizyt.

Korzystając z aplikacji wystarczy podać liczbę dni, tygodni lub miesięcy. Przy wyliczaniu terminu wizyty narzędzie uwzględnia święta, soboty i niedziele. Użytkownicy mogą wybierać wśrod kalendarzy świąt 38 krajów.

App Store (iOS)

Pobierz bezpłatnie

Klient


Czas realizacji

4 tygodni

Zespół

Koncept, makiety:
Dymitr Romanowski

Designer:
Sławek Barcz

iOS developing:
Jarosław Szatkiewicz

Menedżer projektu:
Marcin Żywiałkowski